Firma Trans-Nauta Sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi sprzątania i odśnieżania terenów przemysłowych i osiedlowych.

Dysponujemy zamiatarką firmy HAKO typ Citymaster 1200 wyposażoną w wąż ssawny i osprzęt zimowy (pług śnieżny i piaskarkę). Może ona sprzątać i odśnieżać chodniki, ciągi piesze, parkingi. Ze względu na gabaryty i konstrukcję jest idealnym sprzętem do mechanicznego sprzątania miejsc ciasnych i trudno dostępnych.

Mamy dwa pługi śnieżne „Kacper” z możliwością hydraulicznego sterowania ustawieniem dwuczęściowego lemiesza i piaskarki, montowane na ciągnikach traktorowych oraz zamiatarkę podczepianą do traktora.

Dysponujemy pracownikami przeszkolonymi do prac wysokościowych w szczególnie trudnych warunkach (profesjonalni strażacy). Możemy w związku z tym wykonywać takie prace jak odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych, interwencyjne naprawy elewacji w wysokich budynkach, mycie elewacji i okien nie otwieranych od wewnątrz.

Nasi pracownicy i operatorzy sprzętu mają wieloletnie doświadczenie i posiadają niezbędne certyfikaty poświadczone przez serwisy fabryczne do pracy i obsługi. Trans-Nauta Sp. z o.o. posiada wszelkie wymagane prawem licencje, koncesje, certyfikaty, zezwolenia i zgody na prowadzone przez siebie prace.

Współpracujemy z firmami, które w swej ofercie posiadają profesjonalne sprzątanie powierzchni biurowych, mycie okien itp.