WSPIERAMY
BIZNES.
 
 
 

Trans-Nauta Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie zaopatrzenia materiałowego w pełnym zakresie na wszelkie projekty realizowane na terenie S.R. Nauta S.A. przez firmy z Grupy Nauta oraz inne firmy kooperujące.

Zaopatrując kompleksowo w materiały i urządzenia niezbędne dla realizacji remontów statków lub ich przebudów, wychodzimy naprzeciw stale rosnącym wymaganiom rynku stwarzając atrakcyjną ofertę rynkową.

Nasza strategia rozwojowa opiera się na wieloletnim doświadczeniu kadry menedżerskiej oraz na energicznej i sprawnej realizacji zadań przez doświadczonych pracowników. Posiadając własną bazę transportową, materiały i urządzenia dostarczamy do każdego żądanego miejsca, w którym realizowane są projekty.

Dążąc do sprostania tym wymaganiom, prowadzimy politykę inwestycyjną oraz stale podnosimy jakość świadczonych usług, budując przyszły rozwój firmy, który jest czynnikiem nadrzędnym w działalności Zarządu, jak i wszystkich pracowników Trans-Nauta Sp. z o.o.