WSPIERAMY
BIZNES.
 
 
 

 

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

Rada nadzorcza TRANS-NAUTA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, zaprasza do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego TRANS-NAUTA Sp. z o.o. za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. oraz 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r


Dokumenty:
1. Załącznik nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej nr 31/2023 z dnia 24 listopada 2023 r. - POBIERZ