Firma Trans-Nauta Sp. z o.o. świadczy profesjonalne usługi sprzątania i odśnieżania terenów przemysłowych i osiedlowych.

Dysponujemy zamiatarką firmy HAKO typ Citymaster 1200 wyposażoną w wąż ssawny i osprzęt zimowy (pług śnieżny i piaskarkę). Może ona sprzątać i odśnieżać chodniki, ciągi piesze, parkingi. Ze względu na gabaryty i konstrukcję jest idealnym sprzętem do mechanicznego sprzątania miejsc ciasnych i trudno dostępnych.

Mamy dwa pługi śnieżne „Kacper” z możliwością hydraulicznego sterowania ustawieniem dwuczęściowego lemiesza i piaskarki, montowane na ciągnikach traktorowych oraz zamiatarkę podczepianą do traktora.

Posiadamy wywrotkę do wywozu śmieci oraz sprzęt do załadunku (ładowarkę). Mamy również samochód do przewozu kontenerów na odpady (hakowiec).

Dysponujemy pracownikami przeszkolonymi do prac wysokościowych w szczególnie trudnych warunkach (profesjonalni strażacy). Możemy w związku z tym wykonywać takie prace jak odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych, interwencyjne naprawy elewacji w wysokich budynkach, mycie elewacji i okien nie otwieranych od wewnątrz.

Nasi pracownicy i operatorzy sprzętu mają wieloletnie doświadczenie i posiadają niezbędne certyfikaty poświadczone przez serwisy fabryczne do pracy i obsługi. Trans-Nauta Sp. z o.o. posiada wszelkie wymagane prawem licencje, koncesje, certyfikaty, zezwolenia i zgody na prowadzone przez siebie prace.

Współpracujemy z firmami, które w swej ofercie posiadają profesjonalne sprzątanie powierzchni biurowych, mycie okien itp.